Open Data

Open Data

Baggrund

Det er en afgørende opgave i Smart City-udvikling at skabe adgang til data, hvilket vil sige de utallige informationer fra kommune, region, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som i princippet er frit tilgængelige, men som i praksis er svære at få fingrene i. 

At der er værdi i at publicere myndigheders data, er uomtvisteligt, og det understøttes i rapporter og konkrete cases i hele verden. I EU kommissionens rapport om værdien i Open Data fra 2015 har man beregnet en markedsværdi i de 28+ EU-lande på 55,3 mia. € i 2016, og den forventes at vokse med 36,9% frem mod 2020. Nationalt kender vi resultaterne fra f.eks. fritstilling af adressedata, forventningerne til Åbne Grunddata og den kommende Datafordeler.

Ved hjælp af Open Data kan alle interesserede få mulighed for lave services eller projekter, som opfylder et behov hos borgeren – og som virksomheder og iværksættere kan tjene penge på. I mange tilfælde kan data bruges som råstof til services om blandt andet trafik, ejendomme, genbrug, sundhed, idræt og meget mere. Gratis og let adgang til data kan give virksomheder mulighed for at udvide/forbedre deres forretning og dermed betyde erhvervsudvikling og vækst.

Udover værdi i form af nye services, er der også værdi i den øgede interne mulighed i kommunerne for at anvende de fritstillede data. Samtidig kan åbne data understøtte gennemsigtigheden i den offentlige forvaltning, så borgere og virksomheder kan blive endnu mere aktive medspillere i vores demokrati.

Overordnede mål

Det overordnede mål er at gøre data frit tilgængelige for at understøtte erhvervsudvikling og vækst ved en højere grad af udnyttelse af data. Udviklere, iværksættere, virksomheder, institutioner, borgere m.fl. får mulighed for nemt at tilgå data og få indsigt i deres by samt forvandle data til nye services og applikationer. Dermed skabes merværdi ud af de mange data, der i forvejen indsamles i den offentlige sektor.

Data er en ressource med store forretningsmæssige potentialer. Ved innovativ brug af data kan nye services, arbejdsgange og forretningsmodeller udvikles – både i den offentlige sektor og i private virksomheder. Derudover kan Open Data understøtte medborgerskab og demokrati, idet frigivelse af data giver alle nem adgang til information.

Status og eksempler fra byerne

En lang række kommuner arbejder med Open Data, og flere kommuner viser interesse for at komme i gang.

I juni 2015 lancerede fem kommuner og en region (Aalborg, Aarhus, Vejle, Odense, København og Region Midt) det landsdækkende initiativ, Open Data DK. Hensigten er, at alle kommuner og regioner i Danmark skal kunne benytte Open Data DK-platformen til at offentliggøre deres data. Målet er at skabe grobund for datadreven vækst og transparens i den offentlige forvaltning.

Status september 2016 er, at 21 kommuner og 2 regioner er medlem af Open Data DK og derigennem arbejder med Open Data. Derudover er Erhvervsstyrelsen og GeoSjælland indtrådt som partnere. I initiativet er der fokus på deling af best practices, use cases samt fokus på standardisering, metadata og anonymisering af data.

I kraft af både den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der etableret et partnerskab bestående af Open Data DK, KL, Danske Regioner og Erhvervsstyrelsen med fokus på at fremme udbredelsen og den erhvervsmæssige udnyttelse af åbne offentlige data. 

Udfordringer

 • Anonymisering af data

 • Standardisering af data

 • Den nye persondatalov/EU persondataforordning

 • Kulturændring fra at beskytte data til at udstille data

 • Sikre brugen af de offentligt tilgængelige data i Danmark

Hensyn

 • Der bør tages særligt hensyn til privacy problemstillinger

Tilknytning til andre indsatser/projekter

 • Open Data DK

 • Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020

 • Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

 • Open and Agile Smart Cities (OASC)

 • En række Smart City-projekter (allerede eksisterende og kommende), da det i høj grad er relevant at udstille data fra sensorer opstillet som del af Smart City-projekterne.

Kontakt

Aarhus Kommune koordinerer indsatsen inden for dette tema. Hvis du er interesseret i at vide mere, kan du finde kontaktpersonerne på vores kontaktside.