Digital infrastruktur

Baggrund

Den digitale infrastruktur, både den trådede og den trådløse er fundamental for innovation og vækst i fremtidens digitale Danmark. Stort set alle Smart City-indsatser og løsninger er relateret til effektiv kommunikation og tilgængelighed af data.

Den stadigt øgede betydning af den digitale infrastruktur, gør det strategisk vigtigt, at den systematisk bliver kortlagt, og at der sættes strategiske mål for udbygningen frem mod 2025.  

Den digitale infrastruktur er flerstrenget og består af både parallelle udbydere og parallelle teknologier – både flere typer trådede og flere typer trådløse. Dækningen fra de trådløse teknologier er desuden baseret på prædiktionsmodeller (modeller til forudsigelse af f.eks. sygdom), hvilket gør kortlægning meget anderledes end infrastruktur baseret på fysiske forbindelser som kabler, rør eller veje.             

Det øgede behov for kapacitet, data-rater og dækning kræver nye installationer, hvor kommunerne fremover kommer til at spille en større rolle i at stille både passiv og aktiv infrastruktur til rådighed.

Overordnede mål

  • Systematisk kortlægning af den digitale infrastruktur. Dette indbefatter både trådede bredbåndsløsninger, mobil bredbånd samt nye trådløse løsninger til Internet of Things (IoT)

  • Sætte strategiske nationale mål for udbygning af Danmarks digitale infrastruktur frem mod 2025. Dette indbefatter både trådede bredbåndsløsninger, mobil bredbånd samt IoT

Status og eksempler fra byerne

Danmark har allerede sat visioner og mål for udbredelse af bredbånd mod 2020. Det er tid til at se på status for 2020-målsætning og at sætte nye målsætninger for 2025.

Mobil bredbåndsdækning har i de senere år stået højt på den politiske dagsorden og mange kommuner (bl.a. Aalborg og de øvrige nordjyske kommuner) har kortlagt dækningsgrad og ”sorte huller”. Nye mål bør være at koordinere aktiviteter med relevante lokale aktører og nationale målsætninger frem mod 2025.

IoT er et relativt nyt begreb, som må forventes at få enorm indflydelse på ”Smart City” frem mod 2025. Use cases og kommunikationsløsninger er i sin vordende start, og det vurderes stærkt nødvendig at få dette emne på den nationale - og lokale politiske dagsorden frem mod 2025.

Udfordring

Den digitale infrastruktur er i stor grad baseret på private aktører og mange forskellige teknologier - både trådede og trådløse. Derfor er en kortlægning af den trådede digitale infrastruktur mere kompliceret end for andre typer infrastruktur (vand, varme, el, veje). Tilmed er dækning fra den trådløse infrastruktur baseret på statistiske prædiktioner; kapacitet og dækningsgraden afhænger stærkt af antal brugere mm.

Hvor meget skal den digitale infrastruktur styres/ejes/støttes af den offentlige sektor, og hvor meget skal udbygningen overlades til den private frie konkurrence?

Én ting er at få rentable løsninger etableret i de større byer, men det kan være en økonimisk udfordring at få den tilsvarende digitale infrastruktur etableret i landområder. Her er nationale mål afgørende.

Inden for IoT har vi i øjeblikket tilstanden ”hver sin service” – ”hvert sit netværk” (eksempler er fjernaflæsning af el og varme). Her er det en udfordring at få identificeret alle de nye fremtidige IoT-services og deres krav og få dem grupperet, så man opnår størst dækningsgrad til laveste pris. Endvidere er det en udfordring at få etableret et fælles servicelag med henblik på at sikre tilgængelighed af data på tværs af sektorer. En national koordinering ses nødvendig.

Hensyn

Både udstyrs- og netværksleverandører af digital infrastruktur er globale spillere, og kommunikationsløsninger er oftest baseret på internationale standarder. Danmark bør både præge og følge den internationale teknologiudvikling og medvirke til at sætte standarder for digital infrastruktur. Det kræver national involvering.

Tilknytning til andre indsatser/projekter

Indsatsområdet digital infrastruktur har indflydelse på alle områder for innovation og vækst i fremtidens digitale Danmark. Det dækker blandt andet telemedicin, landbrug, mobilitet, forsyning og meget meget mere. 

Kontakt

Aalborg Kommune koordinerer indsatsen inden for dette tema. Hvis du er interesseret i vide mere, kan du finde kontaktpersonerne på vores kontaktside.