Om City Pack

Fem af Danmarks største byer er gået sammen om at etablere et samarbejde, der skal understøtte Smart City-udviklingen på et nationalt niveau.

København, Aarhus, Odense, Aalborg og Vejle er de fem førende Smart Cities i Danmark. Vi arbejder hver især med ny teknologi, data og samskabelse for at gøre vores byer mere bæredygtige, attraktive og effektive for vores borgere og erhvervsliv.

Men vi arbejder også sammen for at fremme udviklingen af intelligente byer i Danmark. Vi kalder dette samarbejde for City Pack.

Med City Pack ønsker vi:

  • At sætte en dagsorden for udviklingen af intelligente byer, der tager udgangspunkt i byernes og borgernes perspektiver og behov, så vi får stærke og levedygtige byer og fællesskaber

  • At arbejde for en kommende national Smart City-strategi og sætte vores præg på den og den måde danske og europæiske myndigheder afsætter penge til udvikling af intelligente byer.

  • At belyse potentialerne ved intelligente løsninger gennem konkrete use cases og dermed vise både andre byer og statslige myndigheder, hvad der er på spil, hvad der er muligt, hvad der skal til for at omsætte ideer til virkelighed og samtidig sætte fokus på barriererne i forhold til f.eks. samarbejde med private virksomheder, datadeling, finansieringsmodeller etc.

  • At udvikle ikke bare intelligente, men også bæredygtige, sikre og borgercentrerede løsninger på byernes så forskellige udfordringer som urbanisering og trængsel, forsyning og infrastruktur, vækst og innovation, social sammenhængskraft og data.

  • At være en inspirationskilde for andre kommuner og byer i Danmark og udlandet, som ønsker at arbejde med samme temaer og løsninger som City Pack-byerne

  • At være en indgang for virksomheder, der ønsker at samarbejde med de førende danske Smart Cities om innovation og markedsmodning

Den danske City Pack er en ”coalition of the willing”: Vi samarbejder om det, der giver mening for os som byer og kommuner hver især. Men vi tror på, at vi sammen kan præge udviklingen, og at vi i fællesskab kan rykke Danmark som en smart nation til gavn for byerne, borgerne og erhvervslivet.