smart_city_odense

ODEx – et nyt samarbejde imellem SDU og Odense Kommune

By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune er gået ind i et samarbejde med SDU om smarte løsninger inden for trafik, bygninger og byens arealer.

ODEx – Open Data Exploration

ODEx står for Open Data Exploration og er med Syddansk Universitets egne ord ”en demonstrationsbaseret platform, der skal være med til at sikre kompetencer, systemer og ressourcer til at indsamle, behandle, analysere og distribuere data fra mange forskellige kilder”.

Syddansk Universitet har afsat et budget på 20 millioner over tre år til projekter omkring open data, hvor udgangspunktet er forskning, uddannelse og udvikling inden for Open Data på tværs af fakulteter og fagområder og i samarbejde med eksterne partnere, således, at der knyttes samfundsengagement til forskning og udvikling. På den måde kommer vi til at bruge Odense by som ramme og case for flere af de indsatser og udviklingsprojekter, der understøttes gennem ODEx.

Læs pressemeddelelsen om samarbejdet imellem SDU og Smart City på Odense.dk

Living Labs: En platform for ODEx og Smart City Odense

Den måde henholdsvis ODEx og Smart City arbejder på har mange ligheder. Derfor er samarbejdet også en gevinst for specielt to af vores Living Labs, som begynder at tage form i løbet af foråret 2017.

I Living Lab: Borgernes Hus arbejder vi med human behaviour. Her er fokus at blive smartere i vores brug af teknologi og hvordan teknologi og data kan optimere brugen af bygninger og offentlige miljøer. Det skal føre til en mere fleksibel brug af bygninger og udvikling af byens rum.

Mobilitet er i fokus i vores Living Lab: Trafik. Odense gennemgår i disse år en stor forandring med ombygning af centrum og samtidig etablering af en letbane. Det betyder udfordringer får alle former for trafik: fodgængere, cyklister, billister og offentlig transport. Gennem indsamling af trafik- og bevægelsesdata og visualiseringer skal projektet understøtte kommunens fremtidige trafikplanlægning, så borgerne kommer lettere rundt i byen.

Læs mere om vores Living Labs i Smart City Odense på Odense.dk