Erhvervsstyrelsen videregiver Det Danske Smart City Netværk til City Pack, State of Green, Gate 21 og Dansk Byplanlaboratorium

Efter at Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Martin Brynskov fra Aarhus Universitet i en årrække har drevet Det danske Smart City netværk, overdrages stafetten nu til en række organisationer, der med forskelligt afsæt arbejder med Smart City. 

Netværket drives videre i et samarbejde mellem Dansk Byplanlaboratorium, Gate 21, State of Green og City Pack. Parterne ser stor værdi i samarbejdet og har fælles ambitioner om at styrke netværkets potentiale på lokalt, nationalt og internationalt niveau.

”I Erhvervsstyrelsen er vi meget glade for, at gode kræfter vil drible videre med netværket. Netværket er et vigtigt forum for hverdagens eksperter til at udveksle de gode erfaringer inden for Smart City på tværs af hele Danmark” udtaler Annette Østergaard Jørgensen, Teamleder, Erhvervsstyrelsen.

"Det Danske Smart City-Netværk er nu efter fire år modnet og klar til at blive videreført af nye kræfter, som bliver samlet i et innovativt og solidt konsortium. Den danske tilgang til Smart Cities er unik i forhold til resten af verden, og netværket giver en platform for at understøtte og videreudvikle det. Jeg ser frem til fortsat at følge netværket, for det er et afgørende element i digitaliseringen af hele Danmark", udtaler Martin Brynskov, lektor ved Aarhus Universitet, initiativtager til og afgående koordinator af netværket. 

Parterne ønsker, at drive netværket i samme ånd som hidtil med fire årlige netværksmøder. Næste møde afholdes den 31. august 2017 under temaet: ”Hvordan afsætter vi bedst Smart City løsninger til udlandet?” med State of Green som vært.

 

Kontaktpersoner:

City Pack - Sebastian Bønding Rasmussen, Smart City konsulent.
Email: sebr@aarhus.dk
Telefon: +45 4242 5101

State of Green - Anne Vestergaard Andersen, Project manager.
Email: ava@stateofgreen.com
Telefon: +45 2035 0447

Gate 21 - Lone Pie Kelstrup, Smart City koordinator.
Email: Lone.Kelstrup@gate21.dk
Telefon: +45 2521 8052.

Dansk Byplanlaboratorium - Andreas Hvidt, Projektleder. 
Email: ah@byplanlab.dk
Telefon: +45 3317 7276