Aarhus dækkes af ny netværksteknologi

Aarhus har igangsat etableringen af et såkaldt LORA-WAN, der fra den 31. marts 2017 kommer til at dække hele kommunen. Netværket vil blive ”backbone” i kommunens SmartCity infrastruktur, og monteres direkte ovenpå kommunens eksisterende administrative netværk. Konkret placeres basestationerne (signalmodtagere) på kommunens biblioteker og en enkelt skole, og på den måde bliver hele kommunen dækket.

Nye netværksteknologier understøtter den smarte by

Connectivity er afgørende for arbejdet med den smarte/intelligente by. Sensorer – der måler temperatur, støj, luftkvalitet og meget andet ude i byen – skal kunne afsende data, og data skal kunne modtages af byens centrale systemer og sendes videre, og skabe reaktioner. Tidligere har man anvendt radiobølger, Bluetooth og WiFi, men anvendelsen af nye netværksteknologier breder sig.

SIGFOX, NB-IOT, LORA-WAN er teknologier der gør det muligt at sende små datamængder over meget store afstande. Sensorerne der anvender denne form for transmission er tilmed væsentligt billigere end tidligere tiders teknologi, hvilket gør det muligt at foretage mere fintmaskede målinger.

LORA-WAN muliggør nye smarte løsninger

Etableringen af det nye netværk i Aarhus muliggør realiseringen af en lang række nye løsninger, som skal gøre byen mere intelligent. Her tre eksempler:

Eksempel 1: Træer der selv spørger efter vand
Når byen planter træer, bliver træerne vandet i en periode, for at sikre de bedste vilkår for vækst. Små fugtsensorer placeret i jorden sammen med det nyplantede træ, kan nu sende besked til kommunen, når det trænger til vand, til forskel fra i dag, hvor man vander bredt – for en sikkerheds skyld. Derved reduceres vandforbrug og samtidig gøres det muligt at optimere planlægningen af vandingen.  

Eksempel 2: Realtidstemperatur på fjernvarmebrønde
I Aarhus har vi ca. 1.000 fjernvarmebrønde. Det er der hvor fjernvarmeledningerne kobles sammen, og hvor det altid er et spørgsmål om tid, før der sker et læk. Ved at måle realtidstemperaturen i brøndene vil det være muligt at opdage brud på ledningerne, så man kan sætte ind omgående. Derved reduceres varmespild, ligesom reparationer af brud bliver billigere, da der kan sættes tidligere ind.

Alle data der bliver opsamlet om byen, vil blive publiceret på kommunens Open Data platform (www.opendata.dk), så de kan finde anvendelse til yderligere formål.

Eksempel 3: "Du skal anvende solcreme med faktor 30"
Sensorer der måler UV-stråling på f.eks. strandene, kan indsamle og videresende data. Det giver mulighed for at lave anbefalinger til borgerne hvor de er.

Mulighederne for anvendelse af det nye netværk er uendelige. Det erstatter ikke alle andre former for transmission af data, men er ideelt til at sende meget små datamængder over lange afstande. Sensorerne bruger tilmed meget lidt strøm. Batterierne kan holde i årevis, og suppleres med energi fra solceller.

Kontaktperson: Bo Fristed, CIO, ITK, Aarhus Kommune - fristed@aarhus.dk